Dewan Editor

Editor in Chief

Medison Tanesib, M.Pd.K, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, NTT - Indonesia

Editor

Daniel Mainke, M.Pd.K, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, NTT - Indonesia

Wiliam F.W Makelab, S.Th, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Kupang, NTT - Indonesia